Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Solliciteren en de Participatiewet: mag je zeggen dat je solliciteert vanwege je uitkering?

Op grond van de Participatiewet stemt het college de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af op de omstandigheden, mogelijkheden en middelen van de belanghebbende. In veel gevallen zijn op bijstandsgerechtigden arbeidsverplichtingen van toepassing zoals bedoeld in artikel 9 van de Participatiewet. Bij het vinden van werk wordt de bijstandsgerechtigde begeleid en ondersteund.

Het naar vermogen verkrijgen, aanvaarden of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid mag niet belemmerd worden door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag. In dat geval kan het college een maatregel opleggen aan de bijstandsgerechtigde welke maatregel inhoudt dat de uitkering wordt verlaagd (in het ergste geval met 100%). Het college is in dergelijke gevallen van mening dat er niet wordt voldaan aan de geldende arbeidsverplichtingen.

Het besluit tot het opleggen van een maatregel is een voor de belanghebbende belastend besluit, waarbij het aan het bijstandsverlenend orgaan is om de nodige kennis over de relevante feiten te vergaren. Dat betekent dat de last om aannemelijk te maken dat aan de voorwaarden voor het opleggen van een maatregel is voldaan in beginsel op het bijstandsverlenend orgaan rust. Met andere woorden de instantie die de bijstandsuitkering verleend, moet ook kunnen aantonen dat zij een maatregel mag opleggen omdat er niet is voldaan aan de arbeidsverplichting in het kader van de Participatiewet.

Onlangs is hierover nog geprocedeerd bij de Centrale Raad van Beroep. In deze procedure stond onder andere de vraag centraal of men in een sollicitatiegesprek eerlijk mag zijn, en melding mag maken van het feit dat hij vanwege het ontvangen van een bijstandsuitkering op sollicitatiegesprek is gekomen, zonder dat dit automatische leidt tot verlaging van de uitkering?

De Centrale Raad van Beroep heeft die vraag in deze recente uitspraak bevestigend beantwoord. In die zaak overwoog de raad dat het op de weg van het college lag om onder die omstandigheden nader onderzoek te verrichten ter vaststelling van de feiten, dat was niet gebeurd. Uit de gegeven omstandigheden in deze kwestie kon volgens de raad niet zonder meer worden afgeleid dat de bijstandsgerechtigde zich door zijn uitlatingen tijdens het sollicitatiegesprek zich te weinig had ingespannen om de functie te bemachtigen.

Wilt u de uitspraak nalezen? Klik dan hier.

Meer weten over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor of loop eens binnen tijdens het wekelijks gratis inloopspreekuur (dinsdag 16:30 – 17:30 en vrijdag 10:00 – 11.00).

Related Posts

Houben & van Dijck