Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Niet eens met het oordeel van de rechter in de beroepsprocedure?

Stel, u heeft bezwaar gemaakt tegen een beslissing van een bestuursorgaan en uw bezwaar is ongegrond verklaard. U kunt zich daarmee niet verenigen en u heeft een beroepsprocedure gestart bij de rechtbank, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), de Centrale Raad van Beroep (CRvB) of de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (RvS). Stel, ook in die beroepsprocedure wordt uw beroep ongegrond verklaard en u bent het daar nog steeds niet mee eens. Kunt u dan nog iets doen?

Ja, u kunt in hoger beroep gaan. In hoger beroep wordt de kwestie voorgelegd aan een ‘hogere rechter’ die een nieuw oordeel zal geven over de zaak. Let wel, net als bij het instellen van beroep bij de bestuursrechter, zijn er strikte termijnen verbonden aan het instellen van hoger beroep. En tevens dient u bij de juiste instantie hoger beroep in te stellen. Zo wordt er een onderscheid gemaakt in de volgende vier instanties in hoger beroep:

  1. Hoger beroep bij belastingzaken:

Hoger beroep in belastingzaken stelt u in door een hogerberoepschrift in te dienen bij het Team Belastingrecht van het gerechtshof dat in de uitspraak staat vermeld. Hoger beroep moet binnen zes weken na de uitspraak zijn ingesteld.

  1. Centrale Raad van Beroep (CRvB):

Gaat uw zaak over studiefinanciering, sociaal zekerheidsrecht of ambtenarenrecht? Dan moet u hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep. Ook bij deze instantie geldt dat u het hogerberoepschrift binnen zes weken na de uitspraak van de rechtbank moet hebben ingediend. Let wel, soms geldt een kortere termijn. Let dus goed op de hoger beroepstermijn zoals die staat vermeld in de uitspraak van de rechtbank.

  1. College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb):

Het CBb behandelt het hoger beroep in zaken op het gebied van de Mededingingswet, Postwet, Warenwet, Telecommunicatiewet en op het gebied van financiële toezichtwetgeving. Het hogerberoepschrift moet uiterlijk zes weken na bekendmaking van het nieuwe besluit of de uitspraak in beroep door het CBb ontvangen zijn. Let op: ook hierbij geldt dat soms kortere termijnen van toepassing zijn. Let u dus altijd goed op de vermelde hoger beroepstermijn op het besluit of de uitspraak. Daarnaast is het CBb belast met tuchtrechtspraak voor accountants en hoger beroepszaken op het gebied van de Meststoffenwet.

  1. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS):

De RvS is bevoegd om kennis te nemen van alle overige bestuursrechtzaken in hoger beroep inclusief vreemdelingenzaken. Ook bij deze instantie geldt een termijn van zes weken om hoger beroep in te stellen. De termijn vangt aan op de dag nadat de rechtbank de uitspraak aan u heeft verzonden. Op de uitspraak staat een verzenddatum vermeld, zodat u zelf kunt uitrekenen wanneer het hoger beroep uiterlijk bij de RvS moet zijn ingediend. Wij adviseren altijd om deze termijn direct te agenderen om eventuele (latere) teleurstellingen te voorkomen. Verstrijkt deze termijn, dan kunt u namelijk niet meer in hoger beroep komen.

Nadat het hogerberoepschrift tijdig is ontvangen, zal de procedure aanvangen. Meestal volgt daarna een verweerschrift en daarna een zitting. Uiteindelijk volgt de uitspraak.

Een advocaat is in bestuursrechtzaken niet verplicht. Ook niet in de hoger beroepsprocedures zoals hierboven omschreven. Echter, raden wij het ten zeerste aan om een advocaat in de arm te nemen, omdat er veelal grote belangen op het spel staan. Lees hierover ook meer in de eerdere blog van mijn kantoorgenoot mr. Marc Houben: https://www.hvdadvocaten.nl/bestuursrechtelijke-procedure-advocaat-verplicht/.

Wenst u een hoger beroepsprocedure te starten of heeft u vragen over het bovenstaande? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor of loop eens binnen tijdens ons wekelijks gratis inloopspreekuur.

Related Posts

Houben & van Dijck