Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Voorarrest

mr. F.J.M. Drykoningen

Wanneer je wordt verdacht van een strafbaar feit dan kun je worden aangehouden door de politie. Als je bent aangehouden dan kan de politie je 9 uren vasthouden op het politiebureau. De tijd tussen 00:00 uur ’s-nachts en 9:00 uur ‘s morgens telt voor de berekening van de 9 uren niet mee. Word je bijvoorbeeld om 11:00 uur ’s avonds  aangehouden, dan kun je worden vastgehouden tot 17:00 uur de volgende middag.

Als de politie je langer vast wil houden dan de 9 uren dan moet je in verzekering worden gesteld. Dat kan alleen bij verdenking van ernstige strafbare feiten.  De inverzekeringstelling geldt voor 3 dagen en kan verlengd worden met nog eens 3 dagen. Willen ze je langer vasthouden dan de eerste 3 dagen van de inverzekeringstelling dan moet een rechter beoordelen of de inverzekeringstelling rechtmatig is. Je wordt dan voor de rechter-commissaris op de rechtbank geleid. Dat moet gebeuren voordat de eerste 3 dagen van de inverzekeringstelling voorbij zijn.

Als de officier van justitie een verdachte langer dan de 3 of 6 dagen van de inverzekeringstelling wil vasthouden, dan moet hij een vordering tot inbewaringstelling voor de duur van 14 dagen bij de rechter-commissaris indienen. De vordering kan alleen door de rechter-commissaris  worden toegewezen als er voldoende aanwijzingen tegen je zijn om je als verdachte aan te kunnen merken. Daarnaast moeten er redenen zijn voor de bewaring. Die redenen kunnen bijvoorbeeld het belang van het onderzoek, gevaar voor vlucht of gevaar voor herhaling zijn. De officier van justitie moet die redenen aanvoeren en motiveren.

Als de rechter-commissaris de vordering tot inbewaringstelling toewijst dan kan de officier van justitie vervolgens bij de rechtbank een vordering tot gevangenhouding indienen. Dat kan voor een termijn van maximaal 90 dagen. Daarvoor gelden dezelfde gronden als voor de bewaring. Drie rechters van de rechtbank beslissen over de vordering tot gevangenhouding.

De periode vanaf de inverzekeringstelling tot en met de gevangenhouding kan maximaal 110 dagen duren. Binnen deze 110 dagen moet de behandeling van de hoofdzaak op de rechtbank zijn begonnen. Anders moet je in vrijheid worden gesteld.

Gedurende het hele traject van het voorarrest is juridische bijstand van een advocaat van groot belang. Je krijgt een advocaat toegewezen via de piketregeling. Iedere dag is er een advocaat die piketdienst heeft. De piketadvocaat wordt met een e-mail op de hoogte gesteld van de aanhouding en komt je bezoeken op het politiebureau. De piketadvocaat kan je ook in het vervolg van de procedure bijstaan. Als je bent aangehouden dan kun je ook je eigen advocaat (voorkeursadvocaat) opgeven. Die krijgt dan in plaats van de piketadvocaat de e-mail, komt je op het politiebureau bezoeken en zal je in het vervolg van de procedure bijstaan. De strafrechtadvocaten van Houben & Van Dijck Advocaten doen mee aan de piketregeling en treden op als voorkeursadvocaat.

Related Posts

Houben & van Dijck