strafrecht

Artikel 12 Strafvordering: beklag tegen niet vervolging

De meeste strafbare feiten komen ter kennis van het openbaar ministerie doordat het slachtoffer bij de politie aangifte doet. Na de aangifte kan door de politie onderzoek worden gedaan en bewijs worden verzameld. De officier van justitie beslist daarna of de persoon tegen wie de aangifte is gedaan wordt vervolgd. Wanneer de officier van justitie besluit om niet te vervolgen dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk zijn beklag doen bij het gerechtshof.

verkeersongeval
Verkeersongeluk

De wetgever heeft het veroorzaken van een verkeersongeluk waarbij zwaar lichamelijk letsel wordt veroorzaakt of waarbij zelfs dodelijke slachtoffers vallen, in artikel 6 van de Wegenverkeerswet strafbaar gesteld als misdrijf.

OM
OM-zitting

Eerder op onze website is uitleg gegeven over de ZSM afdoening. ZSM is een wijze van afdoening van een strafzaak door het Openbaar Ministerie (OM), waarbij lichtere strafbare feiten kort nadat deze zijn gepleegd, meestal al op het politiebureau, worden afgedaan. ZSM staat voor Zo Spoedig Mogelijk. De rechter komt er bij een ZSM zaak niet aan te pas. Dat is een van de redenen waarom er vanuit de advocatuur kritiek is op het OM bij deze wijze van afdoening van strafzaken.

voorwaardelijk
Voorwaardelijke veroordeling

Een rechter kan bepalen dat een straf of een gedeelte van een straf niet ten uitvoer wordt gelegd, wanneer de veroordeelde zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Niet alleen een gevangenisstraf kan voorwaardelijk worden opgelegd maar ook een boete, een taakstraf of een bijkomende straf, zoals bijvoorbeeld een rijontzegging. Alleen van gevangenisstraffen van maximaal 4 jaar kan een gedeelte voorwaardelijk worden opgelegd. Bij langere gevangenisstraffen is dat dus niet mogelijk.

zwijgen
Zwijgen of praten?

Tijdens een verhoor kun je twee dingen doen; je zwijgt of je praat. Als jij jezelf op het zwijgrecht beroept, kan dit nimmer tegen jou worden gebruikt. Zodra je praat, kan de inhoud hiervan als bewijsmiddel tegen je worden gebruikt. Daarom wordt veelal geadviseerd om in eerste instantie te zwijgen.

rijvbewijs II
Rijbewijs ingenomen?

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in 2016 gemiddeld 40 rijbewijzen per dag ingenomen (totaal 14.752), voornamelijk omdat automobilisten te hard hebben gereden of met te veel alcohol op achter het stuur zaten. Een kwart van degenen die hun rijbewijs moesten inleveren zijn beginnend bestuurders.