Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

OM-zitting

Eerder op onze website is uitleg gegeven over de ZSM afdoening. ZSM is een wijze van afdoening van een strafzaak door het Openbaar Ministerie (OM), waarbij lichtere strafbare feiten kort nadat deze zijn gepleegd, meestal al op het politiebureau, worden afgedaan. ZSM staat voor Zo Spoedig Mogelijk. De rechter komt er bij een ZSM zaak niet aan te pas. Dat is een van de redenen waarom er vanuit de advocatuur kritiek is op het OM bij deze wijze van afdoening van strafzaken.

Een andere manier waarop het OM strafzaken buiten de rechter om probeert te regelen is de OM- zitting. In tegenstelling tot een ZSM zaak ligt de nadruk bij een OM-zitting meer op afdoening buiten de rechter om, dan op snelle afdoening. Er kunnen daarom vele maanden liggen tussen het feit en de OM-zitting.

In het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant, waar Eindhoven onder valt, vinden de OM- zittingen meestal plaats op de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Rechtsbijstand door een advocaat is bij een OM-zitting erg belangrijk. Als uw financiële situatie zodanig is dat u geen advocaat kunt betalen dan kunnen wij voor u een verzoek indienen voor door de overheid gefinancierde rechtshulp. Als dat verzoek wordt gehonoreerd dan betaalt de overheid de kosten van de advocaat. U moet wel een eigen bijdrage betalen.

Als u op een OM-zitting dient te verschijnen dan ontvangt u enkele weken van te voren een oproep. Daarmee kunnen wij de stukken van uw zaak opvragen en de OM-zitting met u voorbereiden.

Op de OM-zitting is de officier van justitie aanwezig, samen met een administratief medewerker. Er is dus geen rechter. Soms laat de officier van justitie zich vertegenwoordigen door een van zijn medewerkers, een parketsecretaris. Ook komt het voor dat de officier van justitie niet lijfelijk op de zitting aanwezig is, maar dat er een videoverbinding tot stand is gebracht met een ruimte elders in het land, waar de officier van justitie zit. U praat dan met een tv.

De bedoeling van een OM-zitting is dat er overeenstemming komt tussen de officier van justitie enerzijds en de verdachte en zijn advocaat anderzijds over de afdoening van de strafzaak.  Als er onvoldoende bewijs is kan dat bijvoorbeeld een sepot zijn. Ook is een sepot onder voorwaarden mogelijk, bijvoorbeeld de voorwaarde dat de eventuele schade aan het vermeende slachtoffer wordt vergoed.

Als er wel voldoende bewijs is en de officier van justitie vindt dat de verdachte gestraft moet worden, dan moet er overeenstemming over de vorm en de hoogte van de straf komen. De straf op een OM- zitting kan bijvoorbeeld een geldboete of een taakstraf zijn. Ook een rijontzegging is mogelijk. Op een OM-zitting kan geen gevangenisstraf worden overeengekomen. Een gevangenisstraf kan in Nederland alleen door de rechter worden opgelegd.

Als overeenstemming over de straf wordt bereikt dan wordt dat op papier gezet en wordt u verzocht om uw handtekening te zetten. Als vervolgens de strafafspraak wordt nagekomen dan is de zaak afgedaan.

Komt er geen overeenstemming over de vraag of er voldoende bewijs tegen u is of over de vorm en/of hoogte van de straf, of voert u de overeengekomen straf niet uit, dan kan de officier van justitie u dagvaarden om voor de strafrechter te verschijnen. In de regel zal dat de politierechter zijn. Die moet dan over de zaak beslissen. Als wij met u van mening zijn dat uw dossier te mager is om tot wettig en overtuigend bewijs te komen, dan kunnen wij in overleg met u afspreken om het op een zitting bij de politierechter aan te laten komen en dus om op de OM-zitting niet akkoord te gaan met een strafvoorstel van de officier van justitie.  Als dan later de politierechter het met ons eens is, dan zult u worden vrijgesproken. Is de politierechter het niet met ons een dan wordt u veroordeeld en zult u een straf opgelegd krijgen. Vaak is die straf ongeveer gelijk aan het strafvoorstel dat de officier van justitie eerder op de OM-zitting heeft gedaan en dat u toen heeft afgewezen.  Veel risico om het op een zitting bij de politierechter aan te laten komen loopt u dus niet. Vervelend is wel dat het na de OM-zitting weer maanden kan duren voordat de politierechterzitting plaatsvindt en al die tijd verkeert u in onzekerheid. Voor uw strafblad maakt het niets uit. Of u nou op een OM-zitting tot overeenstemming over de straf komt, of veroordeeld wordt door de politierechter, in beide gevallen wordt daarvan een aantekening gemaakt in het Justitiële Documentatieregister. En dat kan de verkrijging van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) in de weg staan. Uw belangen op een OM- zitting kunnen dus groot zijn. Alleen al daarom is het raadzaam om samen met uw advocaat van Houben & van Dijck Advocaten naar de OM-zitting te gaan.

Related Posts

Houben & van Dijck