Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Rijbewijs ingenomen?

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in 2016 gemiddeld 40 rijbewijzen per dag ingenomen (totaal 14.752), voornamelijk omdat automobilisten te hard hebben gereden of met te veel alcohol op achter het stuur zaten. Een kwart van degenen die hun rijbewijs moesten inleveren zijn beginnend bestuurders. Bron: http://nos.nl/artikel/2172783-om-neemt-40-rijbewijzen-per-dag-in-beslag.html

De waarde van een rijbewijs

Bestuurders die aan het verkeer deelnemen moeten rijgeschikt en rijvaardig zijn. Een rijbewijs toont in beginsel aan dat je hieraan voldoet. Echter, er kunnen zich feiten en omstandigheden voordoen dat hier later aan getwijfeld wordt en dan komt meteen de verkeersveiligheid in het geding. Dit is de reden dat bij twijfel een rijbewijs mag worden ingenomen.

Wanneer mag een rijbewijs worden ingevorderd?

Een rijbewijs kan om verschillende redenen worden ingevorderd. De bekendste redenen zijn een snelheidsovertreding van meer dan 50 kilometer per uur voor een auto en meer dan 30 kilometer per uur voor een brommer en wanneer je met te veel alcohol op achter het stuur zit. Voor ervaren bestuurders geldt een maximum van 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht en voor beginnende bestuurders is dit 88 microgram. Maar ook kan je rijbewijs worden ingenomen indien je verdovende middelen (drugs) hebt gebruikt of indien je weigert mee te werken aan een alcohol- of drugsonderzoek of voor gevaarlijk rijgedrag (autorace).

 

Voor hoe lang mag een rijbewijs worden ingevorderd?

Het OM dient binnen 10 dagen nadat je rijbewijs is ingenomen te beslissen of het rijbewijs langer moet worden ingehouden of dat het aan je wordt teruggezonden. Meestal besluit het OM dat het rijbewijs voor enkele maanden moet worden ingehouden. De duur hangt af van de reden waarom je rijbewijs is ingevorderd en de ernst van het feit, dus hoeveel te veel alcohol je op hebt of hoeveel kilometer per uur je te hard hebt gereden. Ook kan een strafblad met eerdere verkeersdelicten hierop van negatieve invloed zijn. Voor de inhoudingsduur zijn richtlijnen door het OM opgesteld.

En dan?

Waarschijnlijk wordt je gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. De rechter zal dan beslissen over een eventuele bewezenverklaring en strafoplegging. De straf is veelal een geldboete en een (on)voorwaardelijke rijontzegging voor een bepaalde periode. Daar wordt de tijd dat het rijbewijs al ingenomen is geweest van afgetrokken.

Voor meer informatie over je rijbewijs bij het OM: https://www.om.nl/onderwerpen/verkeer/veelgestelde-vragen/virtuele-map/rijbewijs/

 

Inmenging van het CBR

Indien de politie vermoedt dat je niet meer voldoet aan de eisen voor rijgeschiktheid en rijvaardigheid, meldt zij dit bij het CBR. Op basis van de informatie die de politie het CBR aanlevert, beslist het CBR of je een cursus moet volgen of dat jij je moet laten onderzoeken. Bovendien wordt vaak bij een onderzoek, gedurende de looptijd van het onderzoek, je rijbewijs geschorst. De kosten die hiermee gepaard gaan, komen in beginsel voor jouw rekening. Dit kan al snel tot meer dan € 1.000,- oplopen.

Het CBR kan je vervolgens een educatieve maatregel opleggen of je rijbewijs ongeldig verklaren. De maatregelen die het CBR oplegt, staan los van de straf die de strafrechter aan je kan opleggen. De beslissing van het CBR staat dus los van je ingevorderde rijbewijs door het OM of van een eventuele geldboete en rijontzegging die door de rechter is opgelegd. Sterker nog, als de ingehouden periode van het rijbewijs bij het OM is afgelopen, dient het OM je rijbewijs vervolgens niet naar jou te sturen maar naar het CBR.

Voor meer informatie over je rijbewijs bij het CBR: https://www.cbr.nl/vorderingsprocedure.pp

 

Wat kan je hiertegen doen?

Omdat bij een gebeurtenis twee verschillende instanties over je rijbewijs beslissen, zijn er ook twee verschillende procedures mogelijk. Tegen de invordering van je rijbewijs bij het OM kan je een klaagschrift indienen en aan de rechter (dit is een andere rechter dan de rechter die over je strafzaak beslist) vragen of jij je rijbewijs terug mag. Tegen een beslissing van het CBR kan je binnen zes weken na de beslissing een bezwaarschrift indienen. Beide dienen goed door jou te worden onderbouwd. Je ziet in de praktijk bijvoorbeeld veel dat om een werkgeversverklaring wordt verzocht waaruit de noodzaak van het bezit van je rijbewijs blijkt.

 

Conclusie

Je bent ver van huis als de politie je rijbewijs invordert en het OM je rijbewijs niet binnen tien dagen teruggeeft. Allereerst zal dan hoogstwaarschijnlijk een strafzaak plaatsvinden waarin je een straf van de strafrechter kan krijgen. Daarnaast kan je zelf een klaagschriftprocedure starten als je vindt dat jij je rijbewijs eerder moet terugkrijgen. Dit is een aparte procedure bij een andere rechter. En ten slotte kan je een bezwaarprocedure tegen een beslissing bij het CBR starten als je het daar niet mee eens bent. Dit is dus weer een andere procedure.

Omdat terughoudend wordt omgegaan met het teruggeven van rijbewijzen, raden we je aan om altijd zo snel mogelijk in het beginstadium juridisch advies in te winnen van een strafrechtadvocaat. Dan weet je waar je staat, wat je mogelijkheden zijn en hoe je dat moet aanpakken.

Mocht je nog vragen hebben of rechtsbijstand wensen, neem dan gerust contact op met een van de strafrechtadvocaten van Houben & Van Dijck Advocaten.

Related Posts

Houben & van Dijck