Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

BESTUURSRECHT

“David versus Goliath…”

Binnen de Sectie Bestuurs- en sociaalzekerheidsrecht bestaat een ruime ervaring in bezwaarprocedures bij de gemeente en het UWV. Ook kunnen wij u bijstaan in beroepsprocedures bij de rechtbank tegen beslissingen op bezwaar van diezelfde instanties.

Indien er een besluit wordt genomen door de gemeente, dan wel door het UWV, bijvoorbeeld dat uw Bijstands- of Ziektewetuitkering wordt stopgezet, kunnen wij u  bijstaan. Ook in het geval aan u een bestuursrechtelijke sanctie wordt opgelegd is dat mogelijk. Veelal kunt u in deze bezwaar- en beroepsprocedures gebruik maken van gefinancierde rechtsbijstand, in de volksmond ook wel ‘pro deo’ genoemd. Wij zullen deze mogelijkheid altijd met u bespreken. Mocht u hiervoor onverhoopt niet in aanmerking komen kunnen wij afhankelijk van de kwestie een redelijke uurtarief hanteren ofwel werken met een fixed fee.

Van belang is dat zowel de gemeente als het UWV strikte termijnen dienen te hanteren in hun besluitvormingsproces. Mocht het zo zijn dat niet aan deze strikte termijnen wordt gehouden is het mogelijk een ingebrekestelling te versturen. Een voorbeeld van een ingebrekestelling vindt u hier. Indien het bestuursorgaan zich vervolgens nog niet aan de geldende termijn houdt, kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding. In een dergelijke procedure staan wij u graag bij.

Indien u een vermoeden heeft of met zekerheid weet dat een partij bepaalde voorschriften van de gemeente niet nakomt kunt u als belanghebbende de gemeente verzoeken handhavend op te treden. Wij staan u graag bij indien u advies en/of bijstand wenst met een verzoek strekkende tot het handhavend optreden door de gemeente.

De sectie bestuursrecht houdt zich onder meer bezig met: bezwaar tegen beslissingen van de overheid en bezwaar tegen beslissingen van het UWV

terug naar de andere secties

Team Bestuursrecht
Marc Houben
advocaat / directeur
Romy van der Donk
advocaat
Bart van Wanrooij
jurist
1 7 8
Houben & van Dijck