Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

BESTUURSRECHT

“David versus Goliath…”

Binnen de Sectie Bestuurs- en sociaalzekerheidsrecht bestaat een ruime ervaring in bezwaarprocedures bij de gemeente en het UWV. Ook kunnen wij u bijstaan in beroepsprocedures bij de rechtbank tegen beslissingen op bezwaar van diezelfde instanties.

Indien er een besluit wordt genomen door de gemeente, dan wel door het UWV, bijvoorbeeld dat uw Bijstands- of Ziektewetuitkering wordt stopgezet, kunnen wij u  bijstaan. Ook in het geval aan u een bestuursrechtelijke sanctie wordt opgelegd is dat mogelijk. Veelal kunt u in deze bezwaar- en beroepsprocedures gebruik maken van gefinancierde rechtsbijstand, in de volksmond ook wel ‘pro deo’ genoemd. Wij zullen deze mogelijkheid altijd met u bespreken. Mocht u hiervoor onverhoopt niet in aanmerking komen kunnen wij afhankelijk van de kwestie een redelijke uurtarief hanteren ofwel werken met een fixed fee.

Van belang is dat zowel de gemeente als het UWV strikte termijnen dienen te hanteren in hun besluitvormingsproces. Mocht het zo zijn dat niet aan deze strikte termijnen wordt gehouden is het mogelijk een ingebrekestelling te versturen. Een voorbeeld van een ingebrekestelling vindt u hier. Indien het bestuursorgaan zich vervolgens nog niet aan de geldende termijn houdt, kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding. In een dergelijke procedure staan wij u graag bij.

Indien u een vermoeden heeft of met zekerheid weet dat een partij bepaalde voorschriften van de gemeente niet nakomt kunt u als belanghebbende de gemeente verzoeken handhavend op te treden. Wij staan u graag bij indien u advies en/of bijstand wenst met een verzoek strekkende tot het handhavend optreden door de gemeente.

De sectie bestuursrecht houdt zich onder meer bezig met: bezwaar tegen beslissingen van de overheid en bezwaar tegen beslissingen van het UWV

terug naar de andere secties

Team Bestuursrecht
Marc Houben
advocaat / directeur
Tessa Hermans
advocaat
Bart van Wanrooij
advocaat
Kay Wartena
juridisch medewerker
crimineel
Omgevingsvergunning geweigerd en ingetrokken vanwege strafbare feiten

Criminele organisaties maken soms misbruik van vergunningen en subsidies. Om dit tegen te gaan is de Wet Bibob in 2013 in werking getreden. Deze wet biedt de overheid de mogelijkheid om vergunningen te weigeren of in te trekken als de aanvrager in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd of er om andere redenen vrees bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt voor strafbare feiten. Op 10 mei 2017 deed de Raad van State uitspraak in een zaak waar de Wet Bibob van toepassing was.

rechter
Gekort op bijstandsuitkering wegens dragen niqaab

Op 9 mei jl. deed de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechtelijke instantie op het gebied van sociaal zekerheidsrecht, een opvallende uitspraak. De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat de gemeente een bijstandsuitkering mocht verlagen, omdat betrokkene bij herhaling had geweigerd om tijdens een werktraining haar niqaab af te doen.

belanghebbende
Belanghebbendheid

Ontvankelijkheid belanghebbende dient telkens opnieuw te worden beoordeeld bij nieuw besluit. Bestuursrechter is niet gebonden aan een oordeel in eerdere uitspraken en het gezag van gewijsde geldt hier niet.

1 6 7 8