ACTUEEL

Ontbindingsverzoeken vóór 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 wijzigt de arbeidswetgeving in verband met de gedeeltelijke invoering van de Wet Werk en Zekerheid ingrijpend. De vraagt is inmiddels gerezen hoe er zal worden omgegaan met verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst die vóór 1 juli 2015 worden ingediend maar waarvan de ontbindingsdatum door het tijdsverloop van de procedure pas na 1 juli 2015 ligt.

Wijzigingen ontslagrecht per 1 juli 2015

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid wordt op het moment gefaseerd ingevoerd. Niet alleen zijn er nieuwe regels over flexcontracten, maar ook het ontslagrecht gaat per 1 juli a.s. op de schop. De regering wil het ontslagrecht sneller, eenvoudiger en goedkoper voor werkgevers maken.

De alleenstaande ouderkop bij de berekening van kinderalimentatie

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Op 29 december 2014 is er al een artikel op deze website geplaatst over de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de berekening van kinderalimentatie. De Expertgroep Alimentatienormen schrijft voor dat vanaf 1 januari 2015 het volledige kindgebonden budget, dus inclusief de zogenoemde alleenstaande ouderkop, in mindering strekt op de behoefte van kinderen. Het eigen aandeel van de ouders in de behoefte van de kinderen wordt daardoor een stuk lager of in sommige gevallen zelfs nihil (zie het artikel van 29 december 2014 van mr. W.S. van Weert en mr. E. Kweens).

1 31 32 33 35