ACTUEEL

De alleenstaande ouderkop bij de berekening van kinderalimentatie

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Op 29 december 2014 is er al een artikel op deze website geplaatst over de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de berekening van kinderalimentatie. De Expertgroep Alimentatienormen schrijft voor dat vanaf 1 januari 2015 het volledige kindgebonden budget, dus inclusief de zogenoemde alleenstaande ouderkop, in mindering strekt op de behoefte van kinderen. Het eigen aandeel van de ouders in de behoefte van de kinderen wordt daardoor een stuk lager of in sommige gevallen zelfs nihil (zie het artikel van 29 december 2014 van mr. W.S. van Weert en mr. E. Kweens).

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

Het arbeidsrecht gaat de komende jaren flink op de schop. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid zal gefaseerd ingevoerd worden. Per 1 januari 2015 zijn er al een aantal wetswijzingen in werking getreden. Deze wijzigingen hebben vooral betrekking op het versterken van de rechtspositie van flexwerkers. Per 1 juli 2015 zullen vooral wijzigingen worden doorgevoerd op het gebied van het ontslagrecht. Na 2015 richten de wijzigingen zich vooral op het beperken van werkloosheid en het stimuleren van werken.

1 35 36 37 38