ACTUEEL

ZSM Recht

Sinds kort lost het openbaar ministerie veelvoorkomende criminaliteit Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgerichte Mogelijk op; ZSM, oftewel snelrecht.

Wettelijke schuldsanering

Wilt u een beroep doen op wettelijke schuldsanering, dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank. Bij het verzoek stuurt u een schuldsaneringsverklaring van de gemeente mee. Daarin legt de gemeente uit waarom er zonder de rechter geen afspraken met de schuldeisers mogelijk zijn.

Schadevergoeding vertraagde vlucht

Als u drie uur of later op uw eindbestemming aankomt heeft u recht op een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de afstand die u vliegt en de duur van de vertraging.

Betaal ik teveel kinderalimentatie?

Kinderalimentatie kan (o.a.) worden aangepast indien er gewijzigde omstandigheden zijn die de herberekening van de verschuldigde bijdrage kunnen rechtvaardigen. Zodra er dus een relevante wijziging van omstandigheden is ten opzichte van het moment dat de bijdrage werd vastgesteld, geeft de wet u de mogelijkheid om de hoogte van het alimentatiebedrag opnieuw te (laten) vaststellen.

1 35 36 37