ACTUEEL

Wettelijke schuldsanering

Wilt u een beroep doen op wettelijke schuldsanering, dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank. Bij het verzoek stuurt u een schuldsaneringsverklaring van de gemeente mee. Daarin legt de gemeente uit waarom er zonder de rechter geen afspraken met de schuldeisers mogelijk zijn.

Schadevergoeding vertraagde vlucht

Als u drie uur of later op uw eindbestemming aankomt heeft u recht op een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de afstand die u vliegt en de duur van de vertraging.

Betaal ik teveel kinderalimentatie?

Kinderalimentatie kan (o.a.) worden aangepast indien er gewijzigde omstandigheden zijn die de herberekening van de verschuldigde bijdrage kunnen rechtvaardigen. Zodra er dus een relevante wijziging van omstandigheden is ten opzichte van het moment dat de bijdrage werd vastgesteld, geeft de wet u de mogelijkheid om de hoogte van het alimentatiebedrag opnieuw te (laten) vaststellen.

Bemiddelingskosten

Het is niet toegestaan om bij het tot stand komen van een huurovereenkomst af te spreken dat een derde (het bemiddelingsbureau) enig ‘niet redelijk voordeel’ toekomt. Van een dergelijk voordeel is sprake indien een makelaar of andere tussenpersoon voor zowel de huurder als de verhuurder optreedt, en aan de huurder een courtage vraagt.

1 36 37 38