zitting

6c95b794-c029-4ad8-85df-cdcb1a2d6994
Comparitie

Comparitie Civiele procedures zijn procedures tussen burgers onderling, bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. U moet dan denken aan…

Hoger beroep

Hoger beroep Eerder heb ik een blog geschreven over deĀ  dagvaardingsprocedure bij de rechtbank. Ik heb verteld hoe een dagvaardingsprocedure…

OM
OM-zitting

Eerder op onze website is uitleg gegeven over de ZSM afdoening. ZSM is een wijze van afdoening van een strafzaak door het Openbaar Ministerie (OM), waarbij lichtere strafbare feiten kort nadat deze zijn gepleegd, meestal al op het politiebureau, worden afgedaan. ZSM staat voor Zo Spoedig Mogelijk. De rechter komt er bij een ZSM zaak niet aan te pas. Dat is een van de redenen waarom er vanuit de advocatuur kritiek is op het OM bij deze wijze van afdoening van strafzaken.

Stadhuis_Eindhoven
De toegevoegde waarde van een hoorzitting bij de gemeente

Voordat een bestuursorgaan op een bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord. Het bestuursorgaan stelt daarvan in ieder geval de indiener van bezwaarschrift op de hoogte alsmede de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht.