gemeente

Stadhuis_Eindhoven
De toegevoegde waarde van een hoorzitting bij de gemeente

Voordat een bestuursorgaan op een bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord. Het bestuursorgaan stelt daarvan in ieder geval de indiener van bezwaarschrift op de hoogte alsmede de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht.

rechter
Gekort op bijstandsuitkering wegens dragen niqaab

Op 9 mei jl. deed de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechtelijke instantie op het gebied van sociaal zekerheidsrecht, een opvallende uitspraak. De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat de gemeente een bijstandsuitkering mocht verlagen, omdat betrokkene bij herhaling had geweigerd om tijdens een werktraining haar niqaab af te doen.