Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Minder lang partneralimentatie?

Op 6 december 2018 is eindelijk het wetsvoorstel van VVD, PvdA en D66 om de partneralimentatie te beperken besproken in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel zit al heel lang in de pijplijn maar vorige week is het wetsvoorstel eindelijk goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Al jaren is partneralimentatie een hot topic in Den Haag. In de blogs van 16 juni 2016, 7 oktober 2016 en 18 juni 2018 is er al uitvoerig aandacht besteed aan dit onderwerp. De essentie van het wetsvoorstel is door de jaren heen ook gewijzigd. De bedoeling van het wetsvoorstel is om de duur van de partneralimentatieverplichting na echtscheiding te verkorten. Waar echtgenoten nu nog twaalf jaar partneralimentatie moeten betalen willen de initiatiefnemers terug naar een periode van maximaal vijf jaar. Een echtgenoot draagt dan in beginsel nog maar vijf jaar na de echtscheiding bij in de kosten van het levensonderhoud van zijn ex-partner. Daarna is er geen recht meer op partneralimentatie (enkele zeer uitzonderlijke situaties daargelaten).

Op de periode van vijf jaar worden twee uitzonderingen gemaakt. Bij lange huwelijken (langer dan vijftien jaar) en waarbij de  alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren (dus tot het bereiken van de AOW-leeftijd). En bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, blijft de maximale duur van de partneralimentatie twaalf jaar. Jonge ouders (en in sommige gevallen jonge grootouders) zijn dus gewaarschuwd. 

Waar het lange tijd onzeker is geweest of het wetsvoorstel de eindstreep zou halen ziet het er nu toch naar uit dat de wetswijziging door zal gaan. De bedoeling is dat de nieuwe wet begin 2020 zal gaan gelden.  Het wetsvoorstel kan in ieder geval rekenen op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Nu de Eerste Kamer nog.

Mogelijk gaan echtelieden anticiperen op de nieuwe wetgeving. Zou kan de minst verdienende partner er belang bij hebben om nu zo snel mogelijk tot echtscheiding te komen zodat de oude lange twaalfjaarstermijn nog van toepassing is, maar zal de meestverdienende partner tegelijkertijd proberen om de zaak zo lang mogelijk te rekken. De praktijk zal het leren…

Related Posts

Houben & van Dijck