Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Wiet, doe het niet!

Met 35 wietplanten kan in drie maanden tijd ongeveer een kilo wiet geoogst worden. Een kilo wiet levert ongeveer € 4.000 op. Financieel kan het daarom aantrekkelijk zijn om een wietplantage op zolder te beginnen, maar mocht u in de verleiding komen dan zeg ik toch: “Wiet, doe het niet!!”.

De gevolgen van een wietplantage kunnen enorm zijn. Met een wietplantage brengt u uw buren ernstig in gevaar. Vaak wordt de elektriciteit illegaal afgetapt. Daardoor kan brandgevaar ontstaan. Ook de lampen van de wietplantage kunnen door overbelasting brand veroorzaken. Als er brand uitbreekt dan is de ramp niet te overzien. U brengt niet alleen uzelf en uw huisgenoten in gevaar, maar ook uw buren.

Kunt u de verleiding toch niet weerstaan en wordt de wietplantage ontdekt, dan krijgt u met van allerlei narigheid te maken.

U zult zich voor de strafrechter moeten verantwoorden. U kunt als straf tenminste een werkstraf verwachten. U heeft dan een strafblad en kunt voorlopig geen verklaring omtrent gedrag krijgen.

In de strafprocedure kan tegen u een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel worden ingesteld. Aan de hand van de wietplantage zoals die wordt aangetroffen kan bij schatting worden berekend hoeveel oogsten er voor de ontdekking zijn geweest en hoe hoog de opbrengst van de wietplantage is geweest. Als kan worden aangetoond dat de wietplantage al enkele jaren bestaat dan kan dat oplopen tot vele tienduizenden euro’s. U kunt verplicht worden om dat bedrag aan de staat te betalen. Om het geld te incasseren kan er beslag op uw bezittingen worden gelegd. Dat kan bijvoorbeeld uw eigen huis of uw bankrekening zijn. Uw mooie auto kan in beslag genomen worden. Als u niet betaalt kan vervangende hechtenis worden opgelegd. U draait dan de bak in.

Als u de elektriciteit voor de wietplantage heeft omgeleid, dan zult u ook voor diefstal van elektriciteit voor de rechter moeten verschijnen. De energiemaatschappij zal uitrekenen hoeveel elektriciteit u hebt gestolen en u zult daarvoor de rekening gepresenteerd krijgen.

Als u de woning waarin u de wietplantage had huurt, dan zal de verhuurder zeer waarschijnlijk beëindiging van de huurovereenkomst verlangen. Als u daarmee niet instemt dan zult u voor de kantonrechter gedagvaard worden en zal ontbinding en ontruiming van de woning gevorderd worden. Meestal is de kantonrechter dan onverbiddelijk. Nog onlangs heb ik een zaak behandeld waarbij een oudere dame al meer dan dertig jaar een woning huurt en had toegestaan dat een bekende van haar, haar zoldertje gebruikte voor een wietplantage. Bij de strafrechter heb ik wel het een en ander voor mevrouw kunnen bereiken. Zo werd een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel van bijna € 100.000 helemaal afgewezen, omdat niet voldoende kon worden aangetoond dat mevrouw opbrengsten uit de wietplantage heeft ontvangen. De zaak bij de kantonrechter die door de verhuurder was gestart om mevrouw uit de woning te krijgen was minder succesvol. De kantonrechter had geen medelijden en mevrouw heeft haar woning na meer dan 30 jaar moeten verlaten. Het is maar de vraag of zij op korte tijd andere woonruimte kan krijgen.

De conclusie uit het voorafgaande is duidelijk. Begin er niet aan! Mocht mijn advies te laat komen en wordt bij u een wietplantage ontdekt, dan kunt u bij ons terecht om te proberen de gevolgen daarvan voor u zoveel als mogelijk te beperken.

Related Posts

Houben & van Dijck