Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

Zienswijzen, wanneer moet ik ze indienen?

Een overheidsinstantie neemt besluiten die u kunnen raken, in de meeste gevallen kunt u bezwaar aantekenen als u het niet eens bent met het besluit. In sommige gevallen heeft of krijgt u de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Soms moet u verplicht zienswijzen indienen en soms mag u zienswijzen indienen. Zienswijzen indienen betekent dat u de mogelijkheid krijgt van de overheidsinstantie om te laten weten op welke punten en waarom u het niet eens bent met het voorgenomen besluit.

Ik heb een verzoek ontvangen om zienswijzen in te dienen, moet dit?

Als de overheidsinstantie van plan is een aanvraag voor bijvoorbeeld een vergunning (gedeeltelijk) niet toe te wijzen of als de overheidsinstantie van plan is u iets op te leggen waarvan ze moeten weten dat u het daar waarschijnlijk niet mee eens zult zijn, moet de overheidsinstantie u de mogelijkheid geven om zienswijzen in te dienen.

Met de zienswijzen, per brief of in een mondeling gesprek, kunt u laten weten waarom u het niet eens bent met het voorgenomen besluit. De overheidsinstantie moet dan ook rekening houden met wat u aangeeft.

In tegenstelling tot de verplichting van de overheidsinstantie om de mogelijkheid te bieden om zienswijzen in te dienen, bent u daartoe niet verplicht. Ook zonder dat u zienswijzen hebt ingediend kunt u als het besluit officieel is gemaakt in bezwaar gaan. Voor bezwaar geldt een termijn van 6 weken nadat het besluit aan u kenbaar is gemaakt.

Ik wil opkomen tegen het nieuwe bestemmingsplan, moet ik zienswijzen indienen?

Bij een nog vast te stellen bestemmingsplan (besluit volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure) krijgen burgers en bedrijven de mogelijkheid om ook weer hun zienswijzen in te dienen. In tegenstelling tot de vrijblijvendheid van het indien van zienswijzen hierboven, moeten bij een bestemmingsplan zienswijzen worden ingediend om nog in beroep te kunnen gaan tegen het bestemmingsplan.

Als het bestemmingsplan eenmaal definitief wordt vastgesteld en u heeft geen zienswijzen ingediend, dan kunt u niet meer in beroep tegen dit bestemmingsplan. De zienswijzen moeten daarnaast ook binnen 6 worden ingediend. De start van de termijn van 6 weken is de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd.

Opkomen tegen een (voorgenomen) besluit?
Wilt u in bezwaar, beroep of wilt u zienswijzen indienen en kunt u daarbij hulp gebruiken van een advocaat? Neemt u dan op een zo kort mogelijke termijn contact zodat we u tijdig kunnen bijstaan en van deskundig advies voorzien.

 

Related Posts

Houben & van Dijck