Personen- en familierecht

grandma-1185687_960_720
Omgang tussen grootouders en kleinkinderen

Wat nu als de ouders gaan scheiden en door de onderlinge verstandhouding tussen de ouders het contact tussen het kleinkind en de grootouders verminderd, of er ruzie ontstaat tussen de ouders enerzijds en de grootouders anderzijds. Is er dan geen contact meer tussen het kleinkind en zijn of haar grootouders?

tweede kamer
Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Bijna een jaar geleden hebben D66, PvdA en VVD een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer met het doel om het wettelijke stelsel van partneralimentatie te herzien. Volgens de initiatiefnemers is het tijd voor een nieuwe regeling die aansluit bij de huidige opvattingen over scheiden en de mate waarin ex-partners in staat moeten worden geacht om na een scheiding in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

rechtbank
Uitspraak Hoge Raad over het kindgebonden budget

Vandaag (9 oktober 2015) heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan naar aanleiding van de prejudiciële vragen van het Gerechtshof over de wijze waarop er bij de berekening van kinderalimentatie rekening dient te worden gehouden met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop. Eindelijk is er duidelijkheid……

1 5 6 7