Personen- en familierecht

De alleenstaande ouderkop bij de berekening van kinderalimentatie

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Op 29 december 2014 is er al een artikel op deze website geplaatst over de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de berekening van kinderalimentatie. De Expertgroep Alimentatienormen schrijft voor dat vanaf 1 januari 2015 het volledige kindgebonden budget, dus inclusief de zogenoemde alleenstaande ouderkop, in mindering strekt op de behoefte van kinderen. Het eigen aandeel van de ouders in de behoefte van de kinderen wordt daardoor een stuk lager of in sommige gevallen zelfs nihil (zie het artikel van 29 december 2014 van mr. W.S. van Weert en mr. E. Kweens).

Betaal ik teveel kinderalimentatie?

Kinderalimentatie kan (o.a.) worden aangepast indien er gewijzigde omstandigheden zijn die de herberekening van de verschuldigde bijdrage kunnen rechtvaardigen. Zodra er dus een relevante wijziging van omstandigheden is ten opzichte van het moment dat de bijdrage werd vastgesteld, geeft de wet u de mogelijkheid om de hoogte van het alimentatiebedrag opnieuw te (laten) vaststellen.

Echtscheiding

Indien u heeft besloten dat u wilt scheiden breekt er vaak een onzekere periode aan. Waar ga ik na de scheiding wonen? Hoe ziet mijn financiële situatie er na de scheiding uit? Hoeveel alimentatie moet ik betalen en hoe vaak zie ik mijn kinderen straks nog?

Een kind van twaalf jaar of ouder mag niet ‘kiezen’…

Wanneer ouders het niet eens kunnen worden over de vraag waar hun kinderen na de verbreking van hun relatie gaan wonen, denken veel ouders dat een kind van twaalf jaar of ouder zelf mag kiezen of hij graag bij zijn vader of bij zijn moeder wil wonen. Dit is echter niet het geval. Een kind van twaalf jaar of ouder heeft in dit soort zaken een hoorrecht. Maar het hoorrecht is dus geen keuzerecht!

1 6 7