politierechter

Bagram_prison_cell
Vernieling

Vernieling Een veel voorkomend strafbaar feit is vernieling. Regelmatig sta ik mensen bij die voor de rechtbank moeten verschijnen omdat…

Sepotgronden

Sepotgronden Seponeren betekent niet (verder) vervolgen. Het openbaar ministerie (OM) is exclusief belast met de vervolging van strafbare feiten en…

OM
OM-zitting

Eerder op onze website is uitleg gegeven over de ZSM afdoening. ZSM is een wijze van afdoening van een strafzaak door het Openbaar Ministerie (OM), waarbij lichtere strafbare feiten kort nadat deze zijn gepleegd, meestal al op het politiebureau, worden afgedaan. ZSM staat voor Zo Spoedig Mogelijk. De rechter komt er bij een ZSM zaak niet aan te pas. Dat is een van de redenen waarom er vanuit de advocatuur kritiek is op het OM bij deze wijze van afdoening van strafzaken.