ACTUEEL

Termijnen in het nieuwe arbeidsrecht (WWZ)

Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht door middel van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli jl. is er veel veranderd. Niet alleen zijn er grote wijzigingen op het gebied van de ontslaggronden, de ontslagroute en de financiële vergoeding bij een ontslag maar ook de (verval) termijnen waarbinnen een werknemer zijn rechten veilig moet stellen zijn aangepast.

Ontbindingsverzoeken vóór 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 wijzigt de arbeidswetgeving in verband met de gedeeltelijke invoering van de Wet Werk en Zekerheid ingrijpend. De vraagt is inmiddels gerezen hoe er zal worden omgegaan met verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst die vóór 1 juli 2015 worden ingediend maar waarvan de ontbindingsdatum door het tijdsverloop van de procedure pas na 1 juli 2015 ligt.

Wijzigingen ontslagrecht per 1 juli 2015

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid wordt op het moment gefaseerd ingevoerd. Niet alleen zijn er nieuwe regels over flexcontracten, maar ook het ontslagrecht gaat per 1 juli a.s. op de schop. De regering wil het ontslagrecht sneller, eenvoudiger en goedkoper voor werkgevers maken.

1 29 30 31 33