Strafrecht

Sepotgronden

Sepotgronden Seponeren betekent niet (verder) vervolgen. Het openbaar ministerie (OM) is exclusief belast met de vervolging van strafbare feiten en…

OM
OM-zitting

Eerder op onze website is uitleg gegeven over de ZSM afdoening. ZSM is een wijze van afdoening van een strafzaak door het Openbaar Ministerie (OM), waarbij lichtere strafbare feiten kort nadat deze zijn gepleegd, meestal al op het politiebureau, worden afgedaan. ZSM staat voor Zo Spoedig Mogelijk. De rechter komt er bij een ZSM zaak niet aan te pas. Dat is een van de redenen waarom er vanuit de advocatuur kritiek is op het OM bij deze wijze van afdoening van strafzaken.

accident-1383748_960_720
Straffen in het verkeer

Straffen in het verkeer In het verkeersstrafrecht heeft de juridische term ‘roekeloosheid’ regelmatig voor verwarring bij de samenleving gezorgd. Zo…

loep
De bewijsvraag in het strafrecht

Bewijzen is aantonen dat in redelijkheid niet kan worden getwijfeld aan de juistheid van het verwijt dat aan de verdachte wordt gemaakt. Deze taak ligt primair bij het Openbaar Ministerie en aanvullend bij de rechter. In ieder geval niet bij de verdachte, die is namelijk onschuldig totdat het tegendeel kan worden bewezen. Maar wanneer kan het ten laste gelegde feit nu door een rechter bewezen worden verklaard?

voorwaardelijk
Voorwaardelijke veroordeling

Een rechter kan bepalen dat een straf of een gedeelte van een straf niet ten uitvoer wordt gelegd, wanneer de veroordeelde zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Niet alleen een gevangenisstraf kan voorwaardelijk worden opgelegd maar ook een boete, een taakstraf of een bijkomende straf, zoals bijvoorbeeld een rijontzegging. Alleen van gevangenisstraffen van maximaal 4 jaar kan een gedeelte voorwaardelijk worden opgelegd. Bij langere gevangenisstraffen is dat dus niet mogelijk.

zwijgen
Zwijgen of praten?

Tijdens een verhoor kun je twee dingen doen; je zwijgt of je praat. Als jij jezelf op het zwijgrecht beroept, kan dit nimmer tegen jou worden gebruikt. Zodra je praat, kan de inhoud hiervan als bewijsmiddel tegen je worden gebruikt. Daarom wordt veelal geadviseerd om in eerste instantie te zwijgen.

rijvbewijs II
Rijbewijs ingenomen?

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in 2016 gemiddeld 40 rijbewijzen per dag ingenomen (totaal 14.752), voornamelijk omdat automobilisten te hard hebben gereden of met te veel alcohol op achter het stuur zaten. Een kwart van degenen die hun rijbewijs moesten inleveren zijn beginnend bestuurders.

1 2 3