Bestuursrecht

overleg
Bijstandsuitkering en de inlichtingenplicht

Indien men bijstand ontvangt, heeft die persoon ook een heleboel plichten. Zo heeft men onder andere een arbeidsplicht, re-integratieplicht, medewerkingsplicht, legitimatieplicht, geldt er een taaleis, dient men een tegenprestatie te verrichten als dat door de gemeente wordt gevraagd én heeft men een inlichtingenplicht. Deze laatste plicht zal in dit artikel centraal staan.

1 2 3 4