Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

CIVIEL RECHT

“Van gelijk hebben naar gelijk krijgen…”

Civiel recht is een verzamelterm voor het recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, bedrijven onderling of  burgers en bedrijven.

Elke advocaat bij Houben & Van Dijck Advocaten heeft zijn eigen specialisme. Er is altijd een advocaat  die u deskundig kan helpen. Binnen de sectie civiel recht kunnen wij u bijstaan in de volgende rechtsgebieden: ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht, huurrecht, burenrecht en erfrecht

Mocht u twijfelen of uw kwestie binnen één van deze rechtsgebieden valt of heeft u te maken met een conflict, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Indien u in een conflictsituatie terecht komt of dreigt te komen, is het verstandig om juridisch advies in te winnen. In een vroeg stadium kunt u nog op voorhand geadviseerd worden zodat een procedure wellicht wordt voorkomen. Indien een procedure toch onafwendbaar is, zal de weg naar de rechtbank niet worden geschuwd. Dan bepalen we samen met u de strategie om het best haalbare resultaat voor u te bereiken.

terug naar de andere secties

Team Civielrecht
Marc Houben
advocaat / directeur
Felix Drykoningen
advocaat
Tessa Hermans
advocaat
Bart van Wanrooij
advocaat
Kay Wartena
advocaat
De beëindigingsovereenkomst

Er zijn een aantal manieren om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst van een werknemer. Een mogelijkheid is de beëindiging middels een beëindigingsovereenkomst. Dit wordt in het arbeidsrecht ook wel het ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

Erfdienstbaarheid door verjaring

Het recht van overpad houdt in dat de gebruiker recht heeft op het gebruik van het perceel dat aan een ander toebehoort. Niet alleen de huidige eigenaar van het betreffende perceel is hieraan gebonden; ook toekomstige eigenaren van de onroerende zaak waarop het recht van overpad betrekking heeft, hebben dit te dulden. Dit betekent dus dat een erfdienstbaarheid niet persoonsgebonden is maar aan de onroerende zaak hangt.

Wettelijke schuldsanering

Wilt u een beroep doen op wettelijke schuldsanering, dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de rechtbank. Bij het verzoek stuurt u een schuldsaneringsverklaring van de gemeente mee. Daarin legt de gemeente uit waarom er zonder de rechter geen afspraken met de schuldeisers mogelijk zijn.

Schadevergoeding vertraagde vlucht

Als u drie uur of later op uw eindbestemming aankomt heeft u recht op een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de afstand die u vliegt en de duur van de vertraging.

1 11 12 13