Kanaaldijk-Noord 1, 5613 DH, Eindhoven
+31 (0) 40-2452555

CIVIEL RECHT

“Van gelijk hebben naar gelijk krijgen…”

Civiel recht is een verzamelterm voor het recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, bedrijven onderling of  burgers en bedrijven.

Elke advocaat bij Houben & Van Dijck Advocaten heeft zijn eigen specialisme. Er is altijd een advocaat  die u deskundig kan helpen. Binnen de sectie civiel recht kunnen wij u bijstaan in de volgende rechtsgebieden: ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht, huurrecht, burenrecht en erfrecht

Mocht u twijfelen of uw kwestie binnen één van deze rechtsgebieden valt of heeft u te maken met een conflict, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Indien u in een conflictsituatie terecht komt of dreigt te komen, is het verstandig om juridisch advies in te winnen. In een vroeg stadium kunt u nog op voorhand geadviseerd worden zodat een procedure wellicht wordt voorkomen. Indien een procedure toch onafwendbaar is, zal de weg naar de rechtbank niet worden geschuwd. Dan bepalen we samen met u de strategie om het best haalbare resultaat voor u te bereiken.

terug naar de andere secties

Team Civielrecht
Marc Houben
advocaat / directeur
Felix Drykoningen
advocaat
Tessa Hermans
advocaat
Bart van Wanrooij
advocaat
Termijnen in het nieuwe arbeidsrecht (WWZ)

Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht door middel van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli jl. is er veel veranderd. Niet alleen zijn er grote wijzigingen op het gebied van de ontslaggronden, de ontslagroute en de financiële vergoeding bij een ontslag maar ook de (verval) termijnen waarbinnen een werknemer zijn rechten veilig moet stellen zijn aangepast.

Ontbindingsverzoeken vóór 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 wijzigt de arbeidswetgeving in verband met de gedeeltelijke invoering van de Wet Werk en Zekerheid ingrijpend. De vraagt is inmiddels gerezen hoe er zal worden omgegaan met verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst die vóór 1 juli 2015 worden ingediend maar waarvan de ontbindingsdatum door het tijdsverloop van de procedure pas na 1 juli 2015 ligt.

1 9 10 11 12